Duodji Shop

Duodji Shop

Duodji Shop guovddáš ulbmilat leat suvdilis ovdáneapmi, ehtalašvuohta, anolašvuohta, dárbbašlašvuohta ja čábbodat. Luondu fállá ávdnasiid, mat geavahuvvojit dušše dan mađe maid dárbbašit.

Sámi Duodji rs (Suoma sámi duojáriid searvi) vuođđudii ovttas lahtuiguin Duodji Shop Oy. Duojárat bidjet ieža hattiid dujiide, ja Duodji Shop jođiha dujiid. Ná duojáriin lea eambbo áigi duddjot. Dujiid lea álo duddjon sápmelaš.

Buresboahtin oahpásmuvvat Duodji Shoppai!

Dárbbašatgo ávdnasiid dujiide? Duodji Shoppas gávnnat Suoma viidámus fálaldaga ávdnasiin.

Ainutlaatuinen Duodji Shop myy vain saamelaisia tuotteita. Kaikki tuotteet ovat saamelaisten valmistamia.

Maid Sámi Duodji dárkkuha

Sámi duodji lea sámegielas atnudiŋggát, dego biktasat, bargoneavvut, viessodiŋggát, bivdinvearjjut ja čiŋat, mat leat duddjojuvvon gieđaiguin. Duodjeárbevierru lea sirdásan buolvvas bulvii áiggiid čađa. Árbevirolaččat ja maid dálá áigge duojis geavahit luonddumateriálaid. Duodji duddjojuvvo boares árbevieru mielde, muhto dat lea heivehuvvon ođđa bargovugiide ja ođđa adnui guovlluid mielde.

Diŋggat, mat leat dárkkuhuvvon mátkemuittun ja main ii leat árbevirolaš geavahandárkkuhus, eai merkejuvvo Sámi Duodji -mearkkain.

Sámit

Sámit leat Eurohpa áidna eamiálbmot. Sámit orrot Suoma, Ruoŧa, Norgga ja Ruošša riikkaid davveosiin. Suoma sámeguvlui gullet Eanodaga, Anára, ja Ohcejoga gielddat, ja Sámi bálggus Soađegili gielddas.

Suomas orrot sulaid 10 000 sápmelačča. Suomas hubmojuvvo golbma iešguđet sámegiela: davvisámegiela (sulaid 2000), anárašgiela (sulaid 300-400) ja nuortalašgiela (sulaid 300).

Duodji Shoppas gávnnat Suoma buoremus fálaldaga sámegielat girjjiin.

Keskiyön auringon maata

Merkkiin on pelkistetty riskun olennainen muoto – auringon pyöreys, joka löytyy myös Saamen lipusta. Pelkistäminen tekee merkistä selkeästi tunnistettavan. Värit tulevat Saamen lipusta. Koristeellinen kuvio merkin keskellä on peräisin tyypillisestä saamelaisesta vyöllisrenkaasta. Vyöllisrenkaan avulla vyöhön saattoi kiinnittää useita tarvekaluja.

Duodji Shop Logo čilgehus

Pin It on Pinterest