Duodji Shop

Duodji Shop

Duodji Shoopp tääʹrǩmõs täävtõõzz lie ǩeâllʼjeei ouddnummuš, eettlažvuõtt, ââʹnteeivuõtt, taʹrbbesvuõtt da mooččâdvuõtt. Luâtt taʹrjjad aunnsid, koid ââʹnet tåʹlǩ tâʹmmet ko taarbšet.

Sámi Duodji rõ (Lääʹddjânnam sääʹm ǩiõtt-tuâjjlai seäʹbrr) vuâđđii õõutveäkka vuäzzlaivuiʹm Duodji Shop Oy. Duodji Shop vääʹlat ǩiõtt-tuâjaid, koid ǩiõtt-tuâjjla lie jiijj piijjâm hõõʹddid. Nääiʹt ǩiõtt-tuâjjlain lij jäänab äiʹǧǧ tuejjeed ǩiõtt-tuâjaid. Ǩiõtt-tuâjaid lij pâi tuejjääm säʹmmlaž.

Tervetuloa tutustumaan Duodji Shopiin!

Tarvitsetko materiaaleja saamelaisiin käsitöihin? Duodji Shopista löydät Suomen kattavimman materiaalivalikoiman.

Ainutlaatuinen Duodji Shop myy vain saamelaisia tuotteita. Kaikki tuotteet ovat saamelaisten valmistamia.

Mitä Sámi Duodji tarkoittaa

Saamelaiskäsityöksi (Sámi Duodji) ymmärretään saamenkielessä käyttötarvikkeet, kuten vaatteet, työvälineet, taloustavarat, pyyntivälineet ja korut, jotka on tehty käsin. Käsityöllä on pitkät perinteet. Myös nykyajan käsityön perinteet ovat luonnonmateriaaleissa. Saamenkäsityöt tehdään vanhan perinteen mukaan, mutta sovellettuna uusiin työmenetelmiin ja uuteen käyttöön alueittain.

Tuotteita, jotka on tarkoitettu matkamuistoksi ja joilla ei ole perinteistä käyttötarkoitusta, ei merkitä Sámi Duodji – merkillä.

Säʹmmla

Säʹmmla lie Euroopp oʹdinakai alggmeer. Säʹmmla jälste Lääʹddjânnam, Ruõcc, Taar da Ruõššjânnam tâʹvv-vueʹzzin. Lääʹddjânnam sääʹmvoudda koʹlle Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kååʹdd di Lappi paalǥâskåʹdd Suäʹđjel kååʹddest.

Lääʹddjânnmest jälste nuʹtt 10 000 säʹmmla. Lääʹddjânnmest mainstet koumm jeeʹres sääʹmǩiõl: tâʹvvsääʹmǩiõl (nuʹtt 2000), aanarsääʹmǩiõl (nuʹtt 300-400) da nuõrttsääʹmǩiõl (nuʹtt 300).

Duodji Shopista löydät Suomen kattavimman valikoiman saamenkielisiä kirjoja.

Keskiyön auringon maata

Merkkiin on pelkistetty riskun olennainen muoto – auringon pyöreys, joka löytyy myös Saamen lipusta. Pelkistäminen tekee merkistä selkeästi tunnistettavan. Värit tulevat Saamen lipusta. Koristeellinen kuvio merkin keskellä on peräisin tyypillisestä saamelaisesta vyöllisrenkaasta. Vyöllisrenkaan avulla vyöhön saattoi kiinnittää useita tarvekaluja.

Duodji Shop Logon selite

Pin It on Pinterest