Tiõrv pueʹttem Duodji Shop -neʹttkauʹppe

Duodji Shooppâst kaaunak Lääʹddjânnam šuurmõs vaʹlljeemväär sää´m ǩiõtt-tuâjain, musikk da ǩeerjlažvuõtt.

Duodji Shop

Duodji Shooppâst kaaunak Lääʹddjânnam šuurmõs vaʹlljeemväär mooččâs ǩiõtt-tuâjain da määŋgnallšem ǩiõtt-tuâjjaunnsin. Meeʹst lij še jiânnai sääʹm ǩeerjlažvuõtt da musikk aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Tääiʹben kaaunak jeäʹrbi mieʹldd mättǩiiʹrjid, päärnaiǩiiʹrjid da jiânnai mooččâsǩeerjlažvuõđ.

Tiõrv pueʹttem vuästtõõttâd Duodji Shop -neʹttkauʹppe di mij kauʹppe sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse Aanra.

OĐĐ OUDDAZ

JÄÄNMÕSÂN KAAUPŠUM

Duodji shop

”Ǩiõtt-tuâjjaaunâs, silttõs ââʹnned tõn čieʹppeld, di čeäppõõzzlaž vuäinlmin da tobddjin häämummuš da hiârvtummuš – täk lie tõk vueʹzz, koin šâdd ǩiõtt-tuâjj.”

Ǩiõtt-tuâjast vuäinn puõlvvõõǥǥin aʹrbbjum silttummuž da teâđ tõʹst, mii lij ââʹnteei, šiõttâl da mooččâd. Sääʹm ǩiõtt-tuâj vuâđđ lij äʹrbbteâđast, leâša tõt jeäll ääiʹjest.

DUODJI SHOP SIÂZZTÂÂLL

Pin It on Pinterest